Spis drużyny

Każda osoba chcąca należeć do drużyny oprócz oddania podpisanej przez obojga rodziców zgody ze wzoru musi wypełnić także nasz elektroniczny spis dostępny w formularzu Google na tej stronie.

Zgody nie trzeba dostarczać po raz kolejny jeśli oddałeś ją w ubiegłym roku.

Aktualny skład Drużyny

fot. Maria Łubieńska

drużynowy

pwd. Tomasz Zelma HO