Dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

drużynowy

Phm. Mateusz Piernikarczyk HR - ur. 09.10.1995 r. w Gdyni, od 2018 r. student pedagogiki resocjalizacyjnej, od 19.10.2013 r. drużynowy 143 GDH, jako instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego i kierownika wypoczynku oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu drużyny. Jako drużynowy jest bezpośrednim przełożonym i opiekunem harcerzy oraz zuchów należących do 143 GDH, podlegającym organizacyjnie pod Gdyński Hufiec Harcerzy "Pasieka" i Okręg Pomorski ZHR.
Adres e-mail: 143gdh@zhr.pl Telefon: +516 854 582 Messenger: https://m.me/mpiernikarczyk

Chcę żeby mój syn dołączył do harcerstwa, gdzie mogę go skierować?
Zależnie od wieku – 8-10 latek zostanie zuchem, 11-15 latek harcerzem

Chłopcy w wieku od 8 do 10 lat są przyjmowani przez naszej nowopowstałej gromady. 
Do końca października zbiórki zuchów odbywają się w soboty o 10:00 na dworze, w razie niepogody będziemy informować o zmianie miejsca na salkę.

Od listopada planujemy większość zbiórek organizować w tygodniu, w salce na Grabówku. 

Opiekunem gromady jest podharcmistrz Mateusz Piernikarczyk.

Chłopców w wieku 10-15 lat przyjmujemy do drużyny harcerzy.

Drużynowym harcerzy jest podharcmistrz Mateusz Piernikarczyk.

ZASADY DOŁĄCZENIA DO DRUŻYNY​

Na początek Państwa syn musi przyjść po prostu na zbiórkę żeby zobaczyć czy mu się spodoba.

Na stronie są podane terminy zbiórek, ale zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować żeby upewnić się co do szczegółów

W sobotę 26 września o 10:00 na Polance Redłowskiej.
W sobotę 10 października o 10:00 Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”
W sobotę 17 października o 10:00 na Polance Redłowskiej.

Ważne jest żeby na zbiórce czuł się dobrze, więc jeśli może wziąć ze sobą przyjaciela, kolegę, brata czy kuzyna, a nawet kilku!

Warto też osobiście odprowadzić syna na zbiórkę – na pewno będzie mu raźniej, a co więcej, im szybciej się poznamy, tym łatwiej będzie nam współpracować!

Na pierwszej zbiórce nie wymagamy żadnych wielkich formalności, prosimy tylko wypisanie prostej zgody rodzica z podaniem imienia i nazwiska syna oraz rodzica + danych kontaktowych, z informacją, że wyrażają Państwo zgodę na udział syna w zbiórce danego dnia..

Kiedy już podejmą Państwo ostateczną decyzję o wstąpieniu syna do harcerstwa, prosimy najpóźniej na trzecią zbiórkę dostarczyć pełną zgodę, dostępną pod linkiem:  zgoda rodzica

Nie ma! Zbiórki nic nie kosztują, nie ma wpisowego itp. Dopiero dostarczeniu zgody rodzica i oficjalnym przyjęciu do drużyny każdego obowiązuje składka 18 zł/ mc.

Więcej informacji o składkach znajdą Państwo na stronie:

https://143gdh.pl/skladki/

Wystarczy żeby syn ubrał się na sportowo, ale fajnie jeśli będzie miał ubrania zielone lub moro, a zamiast adisasów czy trampek miał buty turystyczne. Jednak nie kupujcie Państwo nic specjalnie na tę okazję! Po prostu ważne żeby syn ubrał się tak, żeby nie było tego szkoda pobrudzić w lesie.

Gdy Państwo i Państwa syn podejmą ostateczną decyzję o wstąpieniu syna do harcerstwa, prosimy o dostarczenie poniższej zgody:

Naturalnym jest, że nowi harcerze lub ich rodzice, mogą potrzebować więcej informacji przed pierwszą zbiórką, dlatego zawsze chętnie udzielę wszelkich odpowiedzi. Pozostaję do usług.
Serdecznie pozdrawiam, Czuwaj!
Mateusz Piernikarczyk
Drużynowy

osobowość prawna

Nasza drużyna należy do Okręgu Pomorskiego ZHR (https://pomorze.zhr.pl/), do którego odprowadzamy składki i który jest naszym prawnym administratorem i organizatorem naszych wyjazdów. Jako Okręg Pomorski ZHR jesteśmy dostępni w bazie wypoczynku Kuratorium Oświaty.

Okręg Pomorski jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Działa na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Skupia zuchy, harcerki i harcerzy z Pomorskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Więcej informacji o ZHR tutaj: https://www.zhr.pl/o-nas/

Okręg Pomorski ZHR
ul. Zator Przytockiego 4
80-245 Gdańsk

Telefon: 790-333-541
KRS: 0000411267
NIP: 957-090-39-62
REGON: 221623595
 
E-mail biura: opom@zhr.pl
E-mail księgowości: ksiegowosc.pom@zhr.pl

Konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct S.A.
ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Nr rachunku: 35 2130 0004 2001 0236 9551 0001