Punktacja Zastępów

Druhowie,
Do czerwca 2022 roku macie czas aby dowieść, który zastęp Dąbrowy jest najlepszy i zasługuje na miano Zastępu Białego Dębu. Każdy z Was ma realny i jednostkowy wpływ na wynik punktacji, gdyż pod uwagę brana jest zarówno całościowa praca zastępu, jak i osiągnięcia poszczególnych jego członków. Dlatego mobilizujcie siebie nawzajem i kontrolujcie aktualizacje wyników na tej stronie. Przybocznym odpowiedzialnym za przebieg punktacji jest ćw. Kacper Romanowski, do którego należy kierować wszelkie uwagi i sugestie.
Powodzenia!
HO Tomasz Zelma

Formularz raportowy dla zastępowych

Znajduje się w Panelu Zastępowego,
dostępny pod tym linkiem.

Aktualne wyniki punktacji

Jeżeli nie widzisz zestawienia powyżej: