Składki

Harcerstwo samo w sobie jest bezpłatne, ale wszyscy musimy utrzymywać organizację, opłacać ubezpieczenie i np. finansować materiały na zbiórki itp. dlatego każdy członek drużyny jest zobowiązany płacić składkę organizacyjną w kwocie 216 zł (18 zł x 12 mc.) za okres wrzesień 2020 – sierpień 2021 najpóźniej do 10.10.2020 r. Jeśli ktoś dołącza do drużyny później niż we wrześniu, składkę należy pomniejszyć o 18 zł za każdy miesiąc później niż wrzesień.

Reszta z zebranej kwoty po opłaceniu 2496,00 zł za składki do Okręgu Pomorskiego ZHR zostanie przeznaczona na pracę śródroczną drużyny.

Składkę należy wpłacić na konto:
Okręg Pomorski ZHR
ul. Zator Przytockiego 4
80-245 Gdańsk

Nr konta: 49 1240 5442 1111 0010 7911 6210

Tytuł przelewu: Składka członkowska rok 2020/2021 Imię Nazwisko.