Archiwum autora: Jakub Grunt

Czuwaj! W ta sobotę spotykamy się o godzinie 10:00 pod

Czuwaj! Nasza pierwsza zbiórkę w tym roku rozpoczniemy pod SP

Czuwaj! W ta niedziele spotykamy się o godzinie 10:00 pod

Czuwaj! Nasza druga zbiorka rozpocznie się o godzinie 10:00 pod

Czuwaj! W ta sobotę spotykamy się o godzinie 10:00 pod

Czuwaj! W ta sobotę spotykamy się o godzinie 11:30 pod

Czuwaj! W ta niedziele spotykamy się pod SP w Mostach

Czuwaj! W ta sobotę mamy przed sobą długi dzień pracy,

Czuwaj! W ta sobotę spotykamy się pod SP w Mostach

9/29