Archiwum autora: Maciej Urbanowicz

CZUWAJ! Przepraszam, że info o zbiórce tak póżno. spotykamy się

CZUWAJ! spotykamy się 18.05.2024 o godzinie 9.40 sp10 Zakończenie ok

CZUWAJ! spotykamy się 11.05.2024 o godzinie 9.40 sp10 Zakończenie ok

CZUWAJ! W tym tygodniu niestety się nie odbędzie się zbiórka

CZUWAJ! spotykamy się 13.04.2024 o godzinie 9.40 sp10 Zakończenie ok

CZUWAJ! W proszę się nastawić, że w przyszłym tygodniu będzie

CZUWAJ! Zbiórka odbędzie się trochę później przez moje plany na

CZUWAJ! spotykamy się 02.03.2024 o godz. 9:50 sp10 Zakończenie ok

spotykamy się 17.02.2024 o godz. 9:40 sp10 Zakończenie ok 13:40

9/20