Archiwum autora: Wojciech Ochnik

Czuwaj! (Tak samo jak poprzednio) W tę sobote spotykamy się

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się przed SP52 w Gdyni

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się przed SP52 w Gdyni

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się przy Macdonaldzie w Dworcu

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się pod SP52 o godz.

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się pod SP52 o godz.

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się pod SP52 o godz.

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się na dworcu głównym w

Czuwaj! W tę sobote spotykamy się jak zwykle pod SP52

9/16